Verordening (EEG) nr. 505/80 van de Commissie van 29 februari 1980 houdende vaststelling van de restituties die met ingang van 1 maart 1980 worden toegepast voor suiker en melasse, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen