SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 327/93 van Laura GONZÁLEZ ÁLVAREZ aan de Commissie. Schrapping van de speciale beschermingszone voor vogels "Ses Salines" op Ibiza