/* */

VRAAG NO 72 VAN MEVROUW LE ROUX (H-243/80) AAN DE RAAD: AANHOUDEN VAN VISSERSSCHEPEN VOOR DE VANGST VAN LANGOESTINES