Verordening (EEG) nr. 2244/87 van de Raad van 23 juli 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1866/86 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden in de Oostzee, de Belten en de Øresund