SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2832/92 van de heer Claude DESAMA aan de Raad. Vrij verkeer van werknemers -overheidsdienst