Verordening (EEG) nr. 3628/86 van de Commissie van 28 november 1986 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere produkten van de suikersector