Förslag till avgörande av generaladvokat Fennelly föredraget den 6 juni 1996.