Kommissionens forordning (EØF) nr. 1347/88 af 18. maj 1988 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes