Advies over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van richtlijn 65/269/EEG betreffende de eenmaking van bepaalde regels met betrekking tot de machtigingen voor het goederenvervoer over de weg tussen de lidstaten (])