Zaak T-306/11: Beroep ingesteld op 10 juni 2011 — Schwenk Zement/Commissie