Verordening (EEG) nr. 1265/85 van de Commissie van 15 mei 1985 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de derde deelinschrijving in het kader van de permanente aanvullende inschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2384/84