Mål T-762/19: Talan väckt den 8 november 2019 – Rio Tinto European Holdings m.fl. mot kommissionen