Решение на Съда от 29 ноември 1978 г. # Pigs Marketing Board срещу Raymond Redmond. # Искане за преюдициално заключение: Armagh Magistrate's Court (Northern Ireland) - Обединеното кралство. # Обща организация на пазарите. # Дело 83/78. Redmond TITJUR