Schriftelijke vraag E-3956/07 van Bart Staes (Verts/ALE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) en Angelika Beer (Verts/ALE) aan de Raad. Wederuitvoer van Indische helikopters naar Myanmar