SCHRIFTELIJKE VRAAG NR. 911/81 VAN MEVROUW CLWYD AAN DE COMMISSIE: OPLEIDINGS- EN SCHOLINGSMOGELIJKHEDEN