Odluka Europskog parlamenta od 8. srpnja 2020. o prijedlogu za imenovanje izvršnog direktora Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE))