VRAAG NR. 60 VAN SIR JAMES SCOTT-HOPKINS (H-613/87) AAN DE RAAD: KOOPVAARDIJVLOOT VAN DE GEMEENSCHAP