ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE INZAKE HET GEWIJZIGD VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING ( EEG ) VAN DE RAAD HOUDENDE TOEPASSING VAN ALGEMENE TARIEFPREFERENTIES VOOR HET JAAR 1985 VOOR BEPAALDE LANDBOUWPRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT ONTWIKKELINGSLANDEN