Verordening (EEG) nr. 4127/86 van de Raad van 22 december 1986 betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bereidingen en conserven van sardines van post 16.04 D van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Marokko (1987)