Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.9699 — Mitsubishi Corporation/Eneco Groep) (Voor de EER relevante tekst) 2020/C 51/01