TITJUR ADBHU Arrest van het Hof van 7 februari 1985. # Procureur de la République tegen Association de défense des brûleurs d'huiles usagées (ADBHU). # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Tribunal de grande instance te Créteil - Frankrijk. # Vrij verkeer van goederen - Afgewerkte olie. # Zaak 240/83.