Koninklijk besluit houdende uitvoering van art. 37 van 05/09/1990, Staatsblad nr 480 van 1990