Verordening (EEG) nr. 3065/90 van de Commissie van 24 oktober 1990 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm