Konsolidované znění smluv, Listina základních práv 2019