Beschikking van de Commissie van 03/02/2011 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. COMP/M.6079 - BBVA / DOGUS HOLDINGS / TURKIYE GARANTI BANKASI JV) op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)