Handel in zeehondenproducten ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 mei 2009 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handel in zeehondenproducten (COM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD))