Fókából származó termékek kereskedelme ***I Az Európai Parlament 2009. május 5-i jogalkotási állásfoglalása a fókatermékek kereskedelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD))