Verordening (EG) nr. 134/1999 van de Commissie van 21 januari 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 936/97 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit en voor bevroren buffelvlees, en van Verordening (EEG) nr. 139/81 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de indeling van bepaalde soorten bevroren rundvlees onder onderverdeling 0202 30 50 van de gecombineerde nomenclatuur