Richtlijn 85/505/EEG van de Raad van 14 november 1985 houdende wijziging van Richtlijn 65/269/EEG betreffende de eenmaking van bepaalde regels met betrekking tot de machtigingen voor het goederenvervoer over de weg tussen de Lid-Staten