Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7924 – Bell AG/Coop Group/H.L. Verwaltungs-GmbH) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)