Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.7924 – Bell AG/Coop Group/H.L. Verwaltungs-GmbH) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)