Bareth/Comité van de Regio's TITJUR Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Vierde kamer) van 17 december 1997. # Dominique-François Bareth tegen Comité des régions de l'Union européenne. # Ambtenaren - Intern vergelijkend onderzoek - Weigering om geslaagde kandidaat aan te stellen - Misbruik van bevoegdheid - Beginsel van gelijke behandeling - Motiveringsplicht. # Zaak T-110/96.