Verordening (EEG) nr. 3769/86 van de Commissie van 10 december 1986 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2329/85 houdende uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de bijzondere maatregelen voor sojabonen