Zaak C-726/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 22 december 2017 door Tetra Pharm (1997) Ltd tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 23 oktober 2017 in zaak T-441/16, Tetra Pharm (1997)/EUIPO