Zadeva T-305/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. julija 2020 – Welmax +/EUIPO – Valmex Medical Imaging (welmax) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Besedna znamka welmax – Prejšnja besedna znamka Evropske unije valmex – Rok za vložitev pritožbe pri odboru za pritožbe – Prepoznost – Izhodišče – Vročitev – Dokaz o oddaji pošiljke s priporočeno pošto – Obvestilo po elektronski pošti – Nespoštovanje obveznosti pravočasnega plačila pristojbine za pritožbo – Pritožba, za katero se šteje, da ni bila vložena – Obseg zahtev za odpravo pomanjkljivosti – Člen 68(1) Uredbe (EU) 2017/1001 – Členi 23 in od 56 do 58 Delegirane uredbe (EU) 2018/625)