Lieta T-305/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 8. jūlija spriedums – Welmax +/EUIPO – Valmex Medical Imaging (“welmax”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – Vārdiska preču zīme “welmax” – Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “valmex” – Termiņš apelācijas sūdzības iesniegšanai apelācijas padomē – Nokavējums – Termiņa sākums – Paziņošana – Pierādījums par nosūtīšanu ar ierakstīto vēstuli – Paziņošana pa e-pastu – Pienākuma samaksāt apelācijas nodevu noteiktajā termiņā neievērošana – Apelācijas sūdzība, kas uzskatāma par neiesniegtu – Lūgumu novērst trūkumus tvērums – Regulas (ES) 2017/1001 68. panta 1. punkts – Deleģētās regulas (ES) 2018/625 23. un 56. līdz 58. pants)