Predmet T-305/19: Presuda Općeg suda od 8. srpnja 2020. – Welmax + protiv EUIPO-a– Valmex Medical Imaging (welmax) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija – Verbalni žig welmax – Raniji verbalni žig Europske unije valmex – Rok za podnošenje žalbe žalbenom vijeću – Nepravodobnost – Dan od kojeg rok počinje teći – Dostava – Dokaz slanja preporučenom poštom – Obavijest elektroničkom poštom – Nepoštovanje obveze plaćanja pristojbe za podnošenje žalbe u roku – Žalba za koju se smatra da nije podnesena – Doseg zahtjevâ za otklanjanje nedostataka – Članak 68. stavak 1. Uredbe (EU) 2017/1001 – Članci 23. i 56. do 58. Delegirane uredbe (EU) 2018/625”)