Asia T-305/19: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 8.7.2020 – Welmax + v. EUIPO – Valmex Medical Imaging (welmax) (EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Sanamerkki welmax – Aikaisempi EU-sanamerkki valmex – Valituksen tekemisen määräaika valituslautakunnassa – Myöhästyminen – Alkamispäivä – Tiedoksi antaminen – Todiste kirjatun kirjeen lähettämisestä – Tiedoksi antaminen sähköpostitse – Valitusmaksun määräajassa maksamista koskevan velvollisuuden laiminlyönti – Tekemättä jätetty valitus – Korjaamispyyntöjen laajuus – Asetuksen (EU) 2017/1001 68 artiklan 1 kohta – Asetuksen (EU) 2018/625 23 ja 56 – 58 artikla)