Kohtuasi T-305/19: Üldkohtu 8. juuli 2020. aasta otsus – Welmax + versus EUIPO – Valmex Medical Imaging (welmax) (Euroopa Liidu kaubamärk – Vastulausemenetlus – Euroopa Liitu nimetav rahvusvaheline registreering – Sõnamärk welmax – Varasem Euroopa Liidu sõnamärk valmex – Apellatsioonikojale kaebuse esitamise tähtaeg – Hilinenult esitamine – Tähtaja algus – Teatis – Tähitud kirja teel saatmise tõend – E-kirja teel edastamine – Kaebuse esitamise lõivu tähtaegse tasumise kohustuse järgimata jätmine – Kaebus, mis loetakse esitamata jäetuks – Puuduste kõrvaldamise taotluse ulatus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 68 lõige 1 – Delegeeritud määruse (EL) 2018/625 artiklid 23 ja 56 – 58)