Решение на Комисията от 28 януари 2019 година относно официалните празници през 2020 г. за институциите на Европейския съюз