Verordening (EEG) nr. 2156/86 van de Commissie van 9 juli 1986 tot vaststelling, voor Groot-Brittannië, van het bedrag van de variabele slachtpremie voor schapen en van de bedragen die moeten worden geheven op produkten bij het verlaten van regio 5