Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/563 van de Commissie van 31 maart 2021 betreffende de geldigheid van bepaalde beschikkingen inzake bindende oorsprongsinlichtingen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2021) 2072) (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)