/* */

SCHRIFTELIJKE VRAAG NR. 1815/81 VAN DE HEER BEUMER AAN DE COMMISSIE: KREDIETVERLENING OVEREENKOMSTIG DE OESO-AFSPRAKEN