Notulen van de vergadering van vrijdag 8 juli 1988