Gevoegde zaken C-61/17, C-62/17 en C-72/17: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 7 augustus 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg — Duitsland) — Miriam Bichat (C-61/17), Daniela Chlubna (C-62/17), Isabelle Walkner (C-72/17) / Aviation Passage Service Berlin GmbH & Co. KG (Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Collectief ontslag — Richtlijn 98/59/EG — Artikel 2, lid 4, eerste alinea — Begrip, over de werkgever zeggenschap uitoefenende onderneming’ — Procedures voor de raadpleging van de werknemers — Bewijslast)