Arrest van het Hof van 23 februari 1988 in zaak 353/85: Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord- Ierland (Belasting over toegevoegde waarde — goederen geleverd in het kader van de uitoefening van medische en paramedische beroepen)