Verordening (EEG) nr. 484/82 van de Commissie van 1 maart 1982 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd