Verordening (EEG) nr. 799/88 van de Commissie van 25 maart 1988 houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van komkommers van oorsprong uit Albanië