Arrest van het Hof van 21 juni 1988. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk België. # Niet-nakoming - Niet-omzetting in nationaal recht van richtlijn 82/470/EEG van de Raad - Daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten voor de anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden van bepaalde tussenpersonen op het gebied van het vervoer en van reisbureaubedrijven alsmede van opslagbedrijven. # Zaak 283/86. Commissie/België TITJUR