Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”EU:s strategi för Alperna” (förberedande yttrande)